7. ZŠ a MŠ Plzeň

Akce školy

Návštěva ze ZOO

22. října 2019 nás ve školní družině (oddělení Bublinky, vychovatelka
J. Vítovcová), navštívila slečna Klára ze ZOO Plzeň.

Děti se seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života zvířat, zahrály si didaktické hry a vyrobily si „kouzelnou“ vážku. Mohly si dokonce sáhnout na lví hřívu a na dikobrazí osten, zasoutěžily si o kousek skořápky z pštrosího vejce.

Všechny děti se aktivně účastnily a s chutí plnily zadané úkoly. Těšíme se na další setkání.

J. Vítovcová, vychovatelka ŠD

 

Fest Čistá Plzeň – 24. 10. 2019

Dne 24. 11. 2019 se zúčastnila třída 7. A unikátního projektu připraveného společností Čistá plzeň, která  zajišťuje přípravu a organizaci nakládání komunálním odpadem na území našeho města. Jednalo se o festival o odpadovém hospodářství pro školy a širokou veřejnost.

Programem nás provázel pracovník ČP, který nás seznámil s jednotlivými druhy odpadu, jejich vznikem, škodlivostí, tříděním a možností zpracování, představil nám jednotlivé firmy, které tříděný odpad zpracovávají. Zábavnou formou se žáci seznamovali s problematikou a jako zpětnou vazbu nakonec vyplňovali pracovní listy a uvědomovali si, co si zapamatovali a co jim při prohlídce uniklo.

Na konci shlédli všichni přehlídku svozových vozidel a mytí popelnice po sezóně pomocí speciálního mycího vozu.

Program pro děti byl velice hezky připravený a nabyté zkušenosti mohly děti uplatnit při následujícím projektovém dnu „Zachraňme Zemi“, který následoval v pátek na naší škole.

Mgr. Marie Valentová

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii