7. ZŠ a MŠ Plzeň

Metodik prevence

Mgr. Eliška Huspeková

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv na základě domluvy
Kontakt:
tel.: 378 027 208
e-mail: huspekovael@zs7.plzen-edu.cz

Plán práce metodika prevence rizikového chování na školní rok 2022 – 2023

 1. Vypracování minimálního preventivního programu.
 2. Spolupráce s výchovným poradcem, školním psychologem, třídními učiteli a s ostatními učiteli
  • předávání informací ostatním učitelům z obsahu seminářů, které absolvuje metodik prevence
  • seznámení kolegů s filosofií minimálního preventivního programu a jejich úkoly při jeho realizaci
 3. Organizace preventivních programů od externích organizací.
 4. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.
 5. Monitoring rizikového chování na škole.
 6. Kontakt s rodiči a zprostředkování odborné pomoci při zjištění rizikového chování u žáků.
 7. Příprava a realizace adaptačního kurzu pro studenty 6. ročníku.
 8. Snaha získat finanční prostředky na prevenci.
 9. Další vzdělávání metodika prevence.
 
 
Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ