7. ZŠ a MŠ Plzeň

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH STRÁVNÍKŮ ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI 7. ZŠ A MŠ

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH STRÁVNÍKŮ ŠKOLNÍ JÍDELNYPŘI 7. ZŠ A MŠ

 • Přihláška ke školnímu stravování
  • Přihlášku ke školnímu stravování vyplňují všichni nově nastupující do prvních a přípravných tříd včetně těch, kteří navštěvovali naši MŠ.
  • Přihlášku nevyplňují Ti, kteří ve školním roce 2018/19 navštěvovali naši přípravnou třídu
 • Placení obědů
 1. Obědy se platí pouze inkasem  –  inkaso lze zařídit jak ve Vašem bankovním ústavu, tak i na internetovém bankovnictví. Vždy je nutné přinést vedoucí školní jídelny spolu s přihláškou ke stravování i písemné potvrzení o povoleném inkasu.
 • Číslo sběrného účtu převody z ostatních bankovních ústavů: 62134311/0100 KB Plzeň

Při zadávání inkasa v bance a nebo doma na internetovém bankovnictví dodržujte těchto několik pokynů:

                    Číslo sběrného účtu je : 62134311/0100  KB Plzeň

 1. Doporučený limit je 1.500,-Kč
 2. Nedávejte žádný VS (VS ve škole a v jídelně se liší)
 3. Nedávejte žádnou datumovou a časovou specifikaci (např. nedávejte datum stažení platby, dejte jen 1 x měsíčně)
 4. Neukončujte inkaso současně s ukončením školního roku, pokud bude vaše dítě školu a nebo školku navštěvovat i v roce následujícím (v případě, že budete muset vyplnit kolonku ukončení, dejte třeba samá čísla 9)
 5. Pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte
 6. V případě ukončení stravování dítěte, jste povinni tuto změnu nahlásit vedoucí školní jídelny a domluvit se na vyrovnání platby za stravování
 7. S ukončeným stravováním dítěte současně ukončete i příkaz k inkasu

 

 • Čip a Plzeňská karta – čip a Plzeňská karta slouží k registraci odběru oběda, a je možné s ní provést výběr jídla (ze dvou možností) na stejný den v následujícím týdnu. Bez nich se oběd vydává jen výjimečně.

Cena čipu je 115,- Kč.

 

 • Termíny platby obědů z účtů bank – platby za obědy se budou inkasovat k 18. dni v měsíci. V případě, že tento den připadne na státní svátek, nebo volné dny, bude se inkasovat v nejbližším termínu k tomuto datu. Ujistěte se, že budete mít na účtu vždy dostatečné množství finančních prostředků. První platba je ve výši
 • 000,-Kč.

 

 • Přihlášení k odběrům obědů – pokud platíte obědy inkasem, mají Vaše děti obědy na příští měsíc automaticky objednány.

 

 • Přihlášení a zaplacení obědů v průběhu měsíce – V průběhu měsíce je možné, v mimořádných případech, objednat odběr oběda ode dne následujícího zaplacením v hotovosti u vedoucí ŠJ ( platí se a přihlašuje se ke stravování nejméně den předem) a nebo bankovním převodem.

 

 • Odhlášení oběda – odhlášení oběda je možné nejpozději do 14.00 předchozího dne (příklad: odhlásit oběd na úterý je možné pouze do pondělí 14.00). Odhlášení oběda je možné provést telefonicky na tel. 378 027 239 (popř. záznamník na tomto čísle), nebo na mailové adrese: kusovain@zs7.plzen-edu.cz.

 

 • Obědy v době nemoci dítětev první den nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče. Na další dny je Vaší povinností obědy odhlásit. V případě, že tak neučiníte, jste ze zákona povinni uhradit státní příspěvek. Doporučuji seznámit se s „Řádem školní jídelny“ na webových stránkách školy.

 

 • Objednávání a odhlašování obědů prostřednictvím stránekstrava.cz – na těchto webových stránkách po přihlášení můžete přihlašovat či odhlašovat odběr obědů (dle pravidel – viz výše) a také vybírat ze dvou druhů jídel. Podmínkou je požádat vedoucí ŠJ o vytvoření účtu Vašeho dítěte na těchto stránkách. Osobní domluva s vedoucí ŠJ, která Vám vytvoří účet a přihlašovací jméno a heslo, je nutná.

 

 • Řád školní jídelny je k dispozici u vedoucí školní jídelny a na webových stránkách školy zs7.plzen-edu.cz

 

 • Ochrana osobních údajů

Školní jídelna při 7. základní škole a mateřské škole potřebuje pro stravovací a administrativní účely některé osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců Jedná se o tyto osobní údaje:

Dítě/žák – jméno a příjmení, datum narození, škola, třída, stravovací zvyklosti, zdravotní informace týkající se stravování (dieta, apod.), identifikační číslo stravovacího zařízení

Zákonný zástupce – jméno a příjmení, číslo platebního účtu, telefonní číslo, e-mail, podpis.

Při přihlášení dítěte ke školnímu stravování budete požádáni o vyjádření souhlasu s jejich zpracováním. Souhlas i zpracování odpovídají zákonu č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění, a evropskému „Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

 

 • O případných změnách budou rodiče a strávníci včas informovat

 

                                                                                                                                          Inge Kůsová

                                                                                                                    Vedoucí školní jídelny 7. ZŠ a MŠ, Plzeň

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ