7. ZŠ a MŠ Plzeň

Adaptační kurz pro 6. třídy 2022

TERMÍN: 14. (oběd) – 16. 9. (oběd) 2022

MÍSTO: Plasy, RS Máj

CENA: 1000,- (původní cena 1140,- – příspěvek školy 140 Kč na žáka; částka zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, celodenní pitný režim, dopravu)

VEDOUCÍ KURZU: Mgr. Eliška Huspeková (Huspekovael@zs7.plzen-edu.cz, 378 027 208)

PEDAGOGICKÝ DOHLED: Mgr. Činčerová; Mgr. Šmejkalová; as.ped. Vítovcová J., Dis.

DOPRAVA: vlakem

PROGRAM: zaměřen na rozvíjení vzájemné spolupráce, kreativity, zodpovědnosti, respektu a pozitivního klimatu ve třídě

PŘIHLÁŠKY A PLATBA:
• přihlášky odevzdejte prosím nejpozději do 5. 8. 2022 do schránky před školou nebo
elektronicky na mail huspekovael@zs7.plzen-edu.cz
• kurz prosím uhraďte bezhotovostním převodem na účet školy (číslo ú.: 4814460207 / 0100)
• var. symbol – přidělené evidenční číslo žáka/kyně nebo do zprávy pro příjemce napište ADAPTAČNÍ KURZ – PŘÍJMENÍ JMÉNO DÍTĚTE nejpozději však do 31. 8. 2022

DŮLEŽITÉ:
• Podrobnější informace (sraz, seznam věcí, …) k odjezdu budou poskytnuty poslední týden v srpnu
• PROHLÁŠENÍ RODIČŮ o bezinfekčnosti budete odevzdávat až při odjezdu na kurz

Adaptační kurz 2022 – přihláška

Adaptační kurz 2022 – podrobné informace

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ