7. ZŠ a MŠ Plzeň

Budoucí první třídy – zápisy pro školní rok 2022/23

UPOZORNĚNÍ

Zápisy do 1. tříd v termínu 7. a 8. dubna 2022 NEJSOU určeny pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pro zápis těchto ukrajinských dětí je stanoveno období od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní termín zápisů na naší škole bude upřesněn.

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD – ÚVOD

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy ( školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád)
Jejich forma bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Zatím předpokládáme, že je bude moci uskutečnit tradičním způsobem, tzn. za osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Před zápisy (v posledním březnovém týdnu) zveme předškoláčky s jejich p. učitelkami z obou vinických mateřských školek na dopolední prohlídku školy s možností vyzkoušet si práci na počítačích, interaktivní tabuli a s návštěvou 1. tříd.

Nahlédnut do prostor školy budete mít možnost 5. dubna, kdy v odpoledních hodinách proběhne Velikonoční jarmark s ukázkou činnosti školních kroužků. Bližší informace budou uveřejněny na webových stránkách školy v části „Aktuality“

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ZÁPISY DO 1. TŘÍD      

Vážení rodiče,

termíny zápisů na naší škole jsou stanoveny na čtvrtek 7.4. – pátek 8.4. 2022 od 14.00 do 18.00,  vztahují se na děti, které do 31.8.2022 dovrší šestý rok věku a  dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky. Uskuteční se v přízemí pavilonu D (pavilon 1. tříd, vchod ze školního hřiště)

 

 INFORMACE K ZÁPISŮM      

Kritéria pro přijímání do 1.třídy.doc

Informace k registračnímu číslu a zveřejnění přijetí

Školní zralost

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace k přípravné třídě a odkladu školní docházky

Kritéria pro přijímání do přípravné třídy.doc

Potřeby pro školáka

Informace ke školní družině

 

II. POTŘEBNÉ TISKOPISY A DOKUMENTY:
(Potřebný tiskopis si můžete stáhnout kliknutím na jeho název. Všechny uvedené formuláře budou samozřejmě v papírové podobě také přímo ve třídách u zápisu.)

 • Zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 1. Tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ pro 2022-23
 3. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii
 • Odklad školní docházky
 1. Tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis Žádost o odklad školní docházky, nejlépe podepsanou oběma zákonnými zástupci
 3. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ pro 2022-23
 4. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii
 5. Zpráva příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
 • Přijetí do přípravné třídy

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte, pro které žádáte odklad, do přípravné třídy, potřebujete všechny dokumenty uvedené v bodě II. , část „Odklad školní docházky“ + Žádost o přijetí do přípravné třídy a doporučení školského poradenského zařízení

 

III. ELEKTRONICKÁ REGISTRACE K ZÁPISŮM

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu si můžete zaregistrovat konkrétní termín zápisu do 1. tříd – tedy termín pro osobní podání žádostí.  Elektronické přihlašování bude funkční od středy 23.3. 2022 od 18.00 30.3.2022 od 8.00 do středy 6.4.2022 14.00

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=146 

Nápovědu k elektronickému přihlašování najdete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

Vašemu dítěti bude systémem vygenerováno registrační číslo, které Vám bude zasláno e-mailu s potvrzením termínu registrace. Pečlivě si jej uschovejte. Pod tímto číslem bude Vaše dítě procházet v celém procesu přijímacího řízení a také později v srpnu při zařazení do konkrétní třídy.

Vážení rodiče, na zamluvený termín přijďte včas.  Pozdější příchod může znamenat, že budete muset vyčkat na uvolnění místa stolečku pro příchozí bez registrace

Pokud nemáte z nějakého důvodu možnost provést sami elektronickou registraci k zápisu, můžete si termín osobně zamluvit do sekretariátu školy a to v pondělí 28.3. a 4.4.2022 od 7.30 do 9.00 a od 14.00 do 17.00. Prosíme dodržte uvedené časy.

Pokud jste si žádným způsobem nezaregistrovali termín, přijďte některý ze stanovených dnů (čtvrtek 7.4. nebo pátek 8.4. v době od 14.00 do 17.30). Škola bude mít připraveno 1 zápisové místo pro nezaregistrované. Musíte však počítat s dobou čekání.

Pokud se nebudete schopni z vážných důvodů s dítětem v zamluveném termínu dostavit, kontaktujte školu na tel. čísle 378 027 201.


IV. AKTIV RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A NULÁČKŮ

– jeho uskutečnění a termín závisí na vývoji situace

– Aktiv plánujeme uskutečnit na čtvrtek 9.6.2022 od 16.00 v jídelně školy.

– Před a po aktivu bude možné zapsat své dítě do školní družiny nebo zájmového kroužku

 

V. TELEFONICKÁ PODPORA

Nejste-li si čímkoli jistí, neváhejte nás před zápisy kontaktovat na těchto telefonních číslech:

378 027 200 – Mgr. Blanka Hránková, ředitelka školy

378 027 204 – Mgr. Markéta Mrkousová, zástupkyně pro 1. stupeň

378 027 205 – Mgr. Ilona Skálová, výchovná poradkyně, zástupkyně pro 2.stupeň

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ