7. ZŠ a MŠ Plzeň

Budoucí první třídy

Aktualizace 25.8.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že letošní školní rok koronavirová situace neumožnila návštěvu budoucích prvňáčků a nuláčků ve škole a také zápisy proběhly velmi netradičním způsobem, rádi bychom dětem nabídli setkání s budoucími třídními učitelkami a seznámení se školním prostředím ještě před 1.9.2020.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020 mezi 9.00 – 11.00 za následujících podmínek:

 • Sraz zájemců o toto setkání je v 8.55 na stanovištích na školním hřišti, vstup do prostor školy v 9.00 (přijďte, prosím včas).
 • Do prostor školy s třídními učitelkami půjdou pouze děti bez rodičů.
 • Setkání s třídními učitelkami a seznámení se školním prostředím plánujeme na 2 hodiny, v 11.00 budou děti přivedeny opět na stanoviště na školním hřišti a předány rodičům.
 • Přezůvky ani žádné jiné pomůcky nejsou třeba. Doporučujeme dát dětem pouze pití a to v plastové uzavíratelné lahvi ( nikoli krabicová pitíčka s brčkem)

Děkujeme za respektování podmínek a těšíme se na setkání.

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd:

1-A 2020 – 21                  1-B 2020-21                1-C 2020-21

Červnové informace pro rodiče dětí nastupujících do 1. ročníku ve školním roce 2020-21 – co připravit do 1. třídy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ZÁPISY DO 1. TŘÍD      

Vážení rodiče,

Termíny zápisů na naší škole jsou stanoveny na středu 1.4. – pátek 3.4. a pondělí  6.4.2020,  vztahují se na děti, které do 31.8.2020 dovrší šestý rok věku a  dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

INFORMACE K ZÁPISŮM       

Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Informace k registračnímu číslu a zveřejnění přijetí

Školní zralost

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace k přípravné třídě a odkladu školní docházky

 

Vzhledem k mimořádné situaci proběhnou zápisy způsobem, který uvádíme níže.

Na základě pokynu MŠMT se zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou konat bez účasti dětí. Proběhne tedy pouze jejich formální část, jejímž obsahem je podání „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“, případně dalších dokumentů – viz níže

Možnosti získání těchto dokumentů:

 • Stáhnutí z webových stránek školy a vytištění
 • Osobní vyzvednutí ve vrátnici školy

Zmíněné dokumenty jsou k dispozici od středy 25.3.2020

 

Možné způsoby podání žádosti:

Přihlášku („Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“) či další „žádosti“ („Žádost o odklad povinné školní docházky“, „Žádost o přijetí do přípravné třídy“) a „Zápisový lístek“ vyplňte a doručte do školy následujícími způsoby v době od 1.4. do 6.4.2020:

 1. do datové schránky školy (ID: pbpmwkg),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – skola@zs7.plzen-edu.cz
 3. poštou (s termínem podání – podací razítko s datem konání zápisů, tedy 1.4.2020 – 6.4.2020
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí takto:
 •  Ve dnech středa 1.4., čtvrtek 2.4. a pátek 3.4.2020 příjem žádostí pouze od zákonných zástupců přihlášených na konkrétní termín v elektronickém rezervačním systému.
  !! Upozornění – dle sdělení již zaregistrovaných rodičů se jim v potvrzovacím mailu hned v první větě objeví sdělení „Dostavte se s dítětem k zápisu dne…“ Tuto chybnou větu generuje sám rezervační systém a my jí nemáme možnost ovlivnit. V současné době komunikujeme se správcem tohoto registračního systému odstranění tohoto chybného oznámení. Prosím, řiďte se dalšími informacemi, které jsou již vloženy naší školou. Zápis je letos skutečně BEZ DĚTÍ.
 • V pondělí 6.4. 2020 příjem žádostí od nezaregistrovaných zákonných zástupců od  9.00 do 13.00 a 14.00 do 16.00

 

Fyzický příjem žádostí bude realizován ve vrátnici u hlavního vchodu školy. V době mimořádných opatření je doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce. Součástí žádosti je proto prohlášení zákonného zástupce, že volba základní školy byla projednána s druhým zákonným zástupcem a ten s její volbou souhlasí. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění k zastupování.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo školou stanovený termín po předchozí domluvě až do 30.4.2020 všemi uvedenými způsoby podání žádosti.

Prosíme, abyste dodržovali pravidlo jedné osoby ve vnitřním prostoru před vrátnicí a na uvolnění tohoto prostoru počkali před dveřmi hlavního vchodu. Při čekání, prosím, dodržujte mezi sebou doporučený odstup 2 metry a mějte nasazené roušky.

 

II. POTŘEBNÉ TISKOPISY A DOKUMENTY:
(potřebný tiskopis si stáhnete kliknutím na jeho název)

 • Zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 1. Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ
 3. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii

 

 • Odklad školní docházky
 1. Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky, nejlépe podepsanou oběma zákonnými zástupci
 3. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ
 4. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii
 5. Zpráva příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa – máte-li již je.

 

 • Přijetí do přípravné třídy

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte, pro které žádáte odklad, do přípravné třídy, potřebujete všechny dokumenty uvedené v bodě II. + Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy a doporučení školského poradenského zařízení

III. ELEKTRONICKÉ ZÁPISY

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu si můžete zaregistrovat konkrétní termín zápisu do 1. tříd – tedy termín pro osobní podání žádostí.  Elektronické přihlašování bude funkční od středy 25.3.2020 od 18.00 do úterý 31.3.2020 do 14.00

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs7/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=iframe#

Nápovědu k elektronickému přihlašování najdete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

Vážení rodiče, na zamluvený termín přijďte včas.  Pozdější příchod může znamenat, že budete muset přijít v pondělí 6.4. v termínu pro neregistrované zákonné zástupce.

 

IV. AKTIV RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A NULÁČKŮ

– jeho uskutečnění a termín závisí na vývoji situace

 

V. TELEFONICKÁ PODPORA

Nejste-li si čímkoli jistí, neváhejte nás před zápisy kontaktovat od 25.3. do 31.3.2020 v době od 9.00 do 13.00 na těchto telefonních číslech:

378 027 200 – Mgr. Blanka Hránková, ředitelka školy

378 027 204 – Mgr, Markéta Mrkousová, zástupkyně pro 1. stupeň

378 027 205 – Mgr. Ilona Skálová, výchovná poradkyně, zástupkyně pro 2.stupeň

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ