7. ZŠ a MŠ Plzeň

Budoucí první třídy

Veškeré informace k zápisům do prvních tříd se budou upravovat

I. ZÁPISY DO 1. TŘÍD      

Vážení rodiče,

zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat ve středu 1.dubna a ve čtvrtek 2. dubna 2020 vždy od 14.00 do 18.00 v pavilonu 1. tříd (pavilon D).

Konkrétní čas zápisu si budete moci zarezervovat prostřednictvím internetové aplikace. Rezervační systém bude spuštěn  ________ a ukončen v úterý _________.

K zápisu potřebujete:

  • občanský průkaz alespoň jednoho rodiče
  • rodný list dítěte
  • přítomnost nejlépe obou rodičů (zákonných zástupců)
  • pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky, je třeba přinést doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a pediatra nebo klinického psychologa

 

INFORMACE K ZÁPISŮM          

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd a přípravné třídy

Školní zralost

Desatero pro rodiče předškolního věku

Pozvánka k zápisům

Informace pro rodiče – přípravná třída, OŠD, ŠD

Potřeby pro školáka

 

DOKUMENTY K VYPLNĚNÍ (pokud si je nevytisknete a nevyplníte před zápisem, nevadí. Máme je pro Vás připravené): 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

II. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Doklady nutné k vyřízení odkladu školní docházky:

         1) Vyplněnou žádost o odklad školní docházky

       2) zprávu příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum).

a

       3) doporučující posouzení příslušného odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Po doručení příslušných dokladů (žádost o OŠD, zpráva z příslušného školského poradenského zařízení a lékařská zpráva / či zpráva klinického psychologa) Vám vydáme rozhodnutí, které si osobně vyzvednete v kanceláři školy (termín bude včas uveřejněn na stránkách školy). Toto vše je však nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2020, po tomto termínu nelze žádat o odklad školní docházky a Vaše dítě nastoupí 1. 9. 2020 povinnou školní docházku.

III. ELEKTRONICKÉ ZÁPISY

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu si můžete zaregistrovat konkrétní termín zápisu do 1. tříd. Elektronické přihlašování bude funkční od ___________ od 18.00 do úterý __________ 14.00

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/ZS7/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=sLogem  –

Nápovědu k elektronickému přihlašování najdete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

.

Informace k elektronické registraci k zápisům do 1. tříd 

Vážení rodiče, na zamluvený termín přijďte včas.  Pozdější příchod může znamenat, že budete muset vyčkat na uvolnění místa u stolečku pro příchozí bez registrace.

 

IV. AKTIV RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A NULÁČKŮ

Aktiv rodičů budoucích žáků prvních a přípravných tříd (pro rok 2019/20) se koná ve čtvrtek 6. června 2019 od 16.00 ve školní  jídelně. 

Na aktiv přicházejte bočním vchodem u tělocvičny.

Před aktivem (od 15.30) a po aktivu se bude též konat předběžný zápis do školní družiny a družinových kroužků.
Máte-li zájem o tento předběžný zápis, přijďte, prosím, s dostatečným časovým předstihem.

Vážení rodiče,
z důvodu změny legislativy, která nám upravuje podmínky tvorby třídních kolektivů, bude zařazení žáků do tříd a přidělení třídnictví pouze v kompetenci školy. Na Vaše případné požadavky nebudeme bohužel moci brát zřetel.
Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích nuláčků

Informace pro rodiče nově nastupujících strávníků školní jídelny

Přihláška ke školnímu stravování

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii