7. ZŠ a MŠ Plzeň

Budoucí první třídy – aktualizace 5.5.2021

Aktualizace 5.5. 2021 – Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ

Výsledky zápisů do 1. třídy 2021

 

 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD – ÚVOD

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy ( školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád)
V souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními však proběhne pouze jejich formální část (jejíž náležitosti najdete popsané níže) bez motivační části, tedy bez dětí.
Takto proběhly zápisy již loni a nijak příjemné to pro nás pedagogy ani pro tehdejší děti a jejich zákonné zástupce nebylo. Ale letos cítíme, že je to ještě více nepříjemné i proto, že děti ani vy, rodiče, jste neměli možnost se s prostředím naší školy a jejími pedagogy nijak seznámit. Obvykle realizujeme rozličné akce a aktivity, během nichž je možné si prohlédnou školu, seznámit se s jejím běžným chodem apod… ( návštěvy dětí MŠ, jarmarky, dny otevřených dveří,….)
Nabízíme proto malou náhradu prostřednictvím naší fotogalerie – ZDE. Případně je možné individuálně se domluvit na jednotlivé osobní návštěvě a prohlídce školy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ZÁPISY DO 1. TŘÍD      

Vážení rodiče,

Termíny zápisů na naší škole jsou stanoveny na středu 7.4. – pátek 9.4. a pondělí  12.4.2021,  vztahují se na děti, které do 31.8.2021 dovrší šestý rok věku a  dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

INFORMACE K ZÁPISŮM       

Kritéria přijímání žáků do 1. třídy

Informace k registračnímu číslu a zveřejnění přijetí

Školní zralost

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace k přípravné třídě a odkladu školní docházky

Kritéria pro přijímání do přípravné třídy

 

Vzhledem k mimořádné situaci proběhnou zápisy způsobem, který uvádíme níže.

Na základě pokynu MŠMT se zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou konat bez účasti dětí. Proběhne tedy pouze jejich formální část, jejímž obsahem je podání „Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“, případně dalších dokumentů – viz níže

Možnosti získání těchto dokumentů:

 • Stáhnutí z webových stránek školy a vytištění
 • Osobní vyzvednutí ve vrátnici školy

Zmíněné dokumenty jsou k dispozici nejdéle od středy 24.3.2021

 

Možné způsoby podání žádosti:

Přihlášku („Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“) či další „žádosti“ („Žádost o odklad povinné školní docházky“, „Žádost o přijetí do přípravné třídy“) a „Zápisový lístek“ vyplňte a doručte do školy následujícími způsoby v době od 7.4. do 12.4.2021:

 1. do datové schránky školy (ID: pbpmwkg),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – skola@zs7.plzen-edu.cz
 3. poštou (s termínem podání – podací razítko s datem konání zápisů, tedy 7.4.2021 – 12.4.2021
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí takto:
 •  Ve dnech středa 7.4., čtvrtek 8.4. a pátek 9.4.2021 příjem žádostí pouze od zákonných zástupců přihlášených na konkrétní termín v elektronickém rezervačním systému.
 • V pondělí 12.4. 2021 příjem žádostí od nezaregistrovaných zákonných zástupců od  9.00 do 11.00 a 14.00 do 17.00

Fyzický příjem žádostí bude realizován ve vrátnici u hlavního vchodu školy. V době mimořádných opatření je doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění k zastupování.

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo školou stanovený termín po předchozí domluvě až do 30.4.2021 všemi uvedenými způsoby podání žádosti.

Prosíme, abyste dodržovali pravidlo jedné osoby ve vnitřním prostoru před vrátnicí a na uvolnění tohoto prostoru počkali před dveřmi hlavního vchodu. Při čekání, prosím, dodržujte mezi sebou doporučený odstup 2 metry a mějte nasazené respirátory.

 

II. POTŘEBNÉ TISKOPISY A DOKUMENTY:
(potřebný tiskopis si stáhnete kliknutím na jeho název)

 • Zápis dítěte k základnímu vzdělávání
 1. Tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ pro 2021-22
 3. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii
 • Odklad školní docházky
 1. Tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nejlépe podepsaná oběma zákonnými zástupci
 2. Tiskopis žádost o OŠD, nejlépe podepsanou oběma zákonnými zástupci
 3. Tiskopis Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ pro 2021-22
 4. Doložit pro fyzickou kontrolu „Rodný list“ dítěte nebo přiložit jeho kopii
 5. Zpráva příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) a doporučující posouzení příslušného odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.
 • Přijetí do přípravné třídy

V případě, že máte zájem o zařazení dítěte, pro které žádáte odklad, do přípravné třídy, potřebujete všechny dokumenty uvedené v bodě II. , část „Odklad školní docházky“ + Žádost o přijetí do přípravné třídy a doporučení školského poradenského zařízení

 

III. ELEKTRONICKÉ ZÁPISY

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu si můžete zaregistrovat konkrétní termín zápisu do 1. tříd – tedy termín pro osobní podání žádostí.  Elektronické přihlašování bude funkční od středy 24.3.2020 od 8.00 do úterý 31.3.2020 do 14.00.

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=146&rezim=sLogem

Nápovědu k elektronickému přihlašování najdete na tomto odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

Vašemu dítěti bude systémem vygenerováno registrační číslo, které Vám bude zasláno e-mailu s potvrzením termínu registrace. Pečlivě si jej uschovejte. Pod tímto číslem bude Vaše dítě procházet v celém procesu přijímacího řízení a také později v srpnu při zařazení do konkrétní třídy.

Vážení rodiče, na zamluvený termín přijďte včas.  Pozdější příchod může znamenat, že budete muset přijít v pondělí 12.4.2021 v termínu pro neregistrované zákonné zástupce.

 

IV. AKTIV RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A NULÁČKŮ

– jeho uskutečnění a termín závisí na vývoji situace

– umožní-li to situace a krizová opatření, plánujeme „1.den nanečisto aneb prvňákem s úsměvem a bez obav“ – neboli setkání dětí s jejich budoucími třídními učitelkami a seznámení s prostřením školy ještě před 1. září.

 

V. TELEFONICKÁ PODPORA

Nejste-li si čímkoli jistí, neváhejte nás před zápisy kontaktovat od 24.3. do 31.3.2021 v době od 9.00 do 13.00 na těchto telefonních číslech:

378 027 200 – Mgr. Blanka Hránková, ředitelka školy

378 027 204 – Mgr. Markéta Mrkousová, zástupkyně pro 1. stupeň

378 027 205 – Mgr. Ilona Skálová, výchovná poradkyně, zástupkyně pro 2.stupeň

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ