7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní parlament

Co je žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy. Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (1x za 14 dní) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
  • podporují charitu (psí útulek, spolupráce s dětskými domovy)

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Koordinátor školního parlamentu: Mgr. Soňa Jindrová, Mgr. Martin Prokopec

Místo setkávání: třída 6.A

Den: úterý – 1. setkání v úterý 8.10.2019 (poté 1x za 14 dní)

Čas: od 14:00-15:00

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii