7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní asistent

Mgr. Helena ZEMANOVÁ 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:  

pondělí 15 – 17 h 

čtvrtek 9 – 10:45 h 

+ kdykoliv na základě domluvy 

(prosím o předchozí objednání telefonicky nebo e-mailem)
Kontakt:
tel.: 378 027 207
e-mail: zemanovahe@zs7.plzen-edu.cz 

Pozice realizována z Operačního programu Jan Ámos Komenský. 

Standardní činnost školního asistenta

 • Podpora znevýhodněných žáků a žaček a jejich rodin  
 • Pomoc při řešení/naplňování potřeb znevýhodněných dětí a dětí cizinců – např. zajištění doučování, vyhledání a prvokontakt s vhodnou sociální službou, mapování zdrojů k možnosti financování mimoškolních aktivit a aktivit spojených se školní docházkou (lyžařský výcvik, škola v přírodě…) pro ekonomicky znevýhodněné děti 
 • Podpora učitelek a učitelů při práci se znevýhodněnými dětmi a dětmi cizinců 
 • Spolupráce s ostatními pracovníky a pracovnicemi školského poradenského pracoviště 
 • Komunikace mezi školou a rodinou vedoucí ke spolupráci a k zajištění pravidelné školní docházky dítěte  

S  čím se na školního asistenta obracet?  

 • Pomoc při zajištění doučování nebo volnočasových aktivit pro děti 
 • Poradenství v případě nedostatku finančních prostředků k zajištění potřeb dítěte 
 • Zprostředkování poradenské/sociální služby v Plzni  
 • Spolupráce se školou, pokud už jste klienty sociální služby 
 • Řešení otázky školního neúspěchu dítěte 
 • Pomoc s žádostí o nadační příspěvky (obědy pro děti a pod) 
 • Pomoc s podáním MOP na vzdělávání  
 • a další  

 

Katalog sociálních služeb: Katalog sociálních služeb | Sociální služby města Plzně (plzen.eu) 

Pomáhající Plzeň: Sociální služby města Plzně | Sociální služby města Plzně (plzen.eu) 

Patron dětí: Patron deti letak_2024

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii