7. ZŠ a MŠ Plzeň

Přípravná třída

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že letošní školní rok koronavirová situace neumožnila návštěvu budoucích prvňáčků a nuláčků ve škole a také zápisy proběhly velmi netradičním způsobem, rádi bychom dětem nabídli setkání s budoucími třídními učitelkami a seznámení se školním prostředím ještě před 1.9.2020.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020 mezi 9.00 – 11.00 za následujících podmínek:

  • Sraz zájemců o toto setkání je v 8.55 na stanovištích na školním hřišti, vstup do prostor školy v 9.00 (přijďte, prosím včas).
  • Do prostor školy s třídními učitelkami půjdou pouze děti bez rodičů.
  • Setkání s třídními učitelkami a seznámení se školním prostředím plánujeme na 2 hodiny, v 11.00 budou děti přivedeny opět na stanoviště na školním hřišti a předány rodičům.
  • Přezůvky ani žádné jiné pomůcky nejsou třeba. Doporučujeme dát dětem pouze pití a to v plastové uzavíratelné lahvi ( nikoli krabicová pitíčka s brčkem)

Děkujeme za respektování podmínek a těšíme se na setkání.

Seznam dětí přípravné třídy:

0.A 2020 – 21

Červnové informace pro rodiče dětí nastupujících do přípravné třídy ve školním roce 2020-21 – co připravit do přípravné třídy

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním, jejím hlavním smyslem je připravit děti na bezproblémový nástup do první třídy a předejít tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Takovéto opatření má pro dítě podstatný význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávací dráhy mohou nepříznivě ovlivnit další průběh vzdělávání a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě.

Přípravná třída je pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti s odkladem školní docházky.

Podmínkou zařazení do přípravné třídy je pedagogicko-psychologické vyšetření.

Co nabízí přípravná třída?

– výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin,
– dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 16:30 hodin,
– docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.
– děti jsou v péči kvalifikovaného  pedagoga,
– velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max.15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC,
– děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem,
– společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.

Kritéria přijímání do přípravné třídy – budou aktualizována

 

II. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Doklady nutné k vyřízení odkladu školní docházky:

         1) Vyplněnou žádost o odklad školní docházky

         2) Zprávu příslušného školského poradenského zařízení(Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum).

        3) Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře(pediatra) nebo klinického psychologa (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Po doručení příslušných dokladů (žádost o OŠD, zpráva z příslušného školského poradenského zařízení a lékařská zpráva / či zpráva klinického psychologa) Vám vydáme rozhodnutí, které si osobně vyzvednete v kanceláři školy (termín bude včas uveřejněn na stránkách školy). Toto vše je však nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2020, po tomto termínu nelze žádat o odklad školní docházky a Vaše dítě nastoupí 1. 9. 2020 povinnou školní docházku.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

 

III. AKTIV RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Aktiv rodičů budoucích žáků prvních a přípravných tříd se koná ve čtvrtek 4. června 2020 od 16.00 ve školní  jídelně. – bude aktualizováno v návaznosti na krizová opatření vlády

Na aktiv přicházejte bočním vchodem u tělocvičny.

Před aktivem ( od 15.30) a po aktivu se bude též konat předběžný zápis do školní družiny a družinových kroužků.
Máte-li zájem o tento předběžný zápis, přijďte, prosím, s dostatečným časovým předstihem.

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ