7. ZŠ a MŠ Plzeň

Pedagogové

Třídní pedagogové

Třída Pedagog Vyučované předměty Telefon do kabinetu E-mail
VI.A Mgr. Soňa Jindrová Aj, Vv 378 027 222 jindrovaso@zs7.plzen-edu.cz
VI.B  Mgr. Hana Kabátníková Čj, Z 378 027 206 kabatnikovaha@zs7.plzen-edu.cz
VI.C Bc. Tereza Činčerová M 378 027 246 cincerovate@zs7.plzen-edu.cz
VII.A Mgr. Martin Prokopec Tv, Shv, Rov, Pp 378 027 208 prokopecma@zs7.plzen-edu.cz
VII.B Mgr. Michal Kulek Pp, Z, PvsV 378 027 217 kulekmi@zs7.plzen-edu.cz
VII.C Mgr. Pavlína Turečková Aj, Ov 378 027 215 tureckovapa@zs7.plzen-edu.cz
VIII.A Mgr. Ing. Marie Valentová Nj, Ov, Pč 378 027 222 valentovama@zs7.plzen-edu.cz
VIII.B Mgr. Martina Šmejkalová Čj, D 378 027 209 smejkalovama@zs7.plzen-edu.cz
IX.A Mgr. Barbora Zýková M, Fy 378 027 217 zykovaba@zs7.plzen-edu.cz
IX.B Mgr. Čeněk Vladař Pč, Z, Ov 378 027 217 vladarce@zs7.plzen-edu.cz

 

Netřídní pedagogové

Pedagog Vyučované předměty Telefon do kabinetu Email
Mgr. Tereza Cvoliga Vv, UmdV 378 027 215 cvoligate@zs7.plzen-edu.cz
Mgr. Lenka Jirků Info, Pč, InfoV 378 027 246 jirkule@zs7.plzen-edu.cz
Bc. Ondřej Jírový Aj, Hv 378 027 209 jirovyon@zs7.plzen-edu.cz
Bc. Konopíková Lucie Aj, Čj 378 027 221 konopikovalu@zs7.plzen-edu.cz
Mgr. Alena Máslová M, Info 378 027 206 maslovaal@zs7.plzen-edu.cz
Bc. Marie Mrázová Fy, Ch 378 027 246 mrazovama@zs7.plzen-edu.cz
Mgr. Pospíšilová Pavla Aj, Nj 378 027 221 pospisilovapa1@zs7.plzen-edu.cz
Mgr. Ilona Skálová výchovný poradce, Ch, Pč 378 027 205 skalovail@zs7.plzen-edu.cz
Bc. Veronika Šmerdová D, Info, SpsV 378 027 221 smerdovave@zs7.plzen-edu.cz
Mgr. Eliška Tolarová Tv, Shv, Rov 378 027 208 tolarovael@zs7.plzen-edu.cz
Bc. Helena Zemanová Čj, Dě 378 027 209 zemanovahe@zs7.plzen-edu.cz

 

Asistenti pedagoga

Zuzana Vydrová asistent pedagoga VI.A 378 027 221 vydrovazu@zs7.plzen-edu.cz
Markéta Kraťková asistent pedagoga VI.B 378 027 206 kratkovama@zs7.plzen-edu.cz
Jana Vítovcová, DiS asistent pedagoga VIII.B 378 027 246 vitovcovaja@zs7.plzen-edu.cz

 

 

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ