7. ZŠ a MŠ Plzeň

Zápisy do MŠ

Elektronické zápisy do MŠ na školní rok 2019/2020

Veškeré informace najdete na webové stránce: www.mszapis.plzen.eu

Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2019 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol Vám umožní vytvořit přihlášku (žádost o přijetí), kterou vyplníte, zajistíte potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním) a v době sběru přihlášek odnesete na vybranou mateřskou školu.

V případě, že se hlásíte do více MŠ, vyplňte přihlášku pouze jednou a vytiskněte si ji v požadovaném počtu výtisků. Na každém výtisku je nutné potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním).

Vyplňování přihlášek:

Bude umožněno v době od 15.4. – 1.5.2019 

Odevzdávání přihlášek:

2.5.2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin

3.5.2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin

S sebou přineste vyplněnou přihlášku, občanský průkaz (doložení trvalého pobytu, příp. nájemní smlouva), rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte  

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ