7. ZŠ a MŠ Plzeň

Informace o MŠ

Název subjektu: 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 36, 323 00 Plzeň

Zřizovatel: Statutární město Plzeň

IČ: 49 777 505

Ředitelka školy: 
Mgr. Blanka Hránková
telefon: 378 027 200

Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ: 
Ivana Krejbichová
telefon: 378 027 240
e-mail: KrejbichovaIv@zs7.plzen-edu.cz

Škola sdružuje: základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu

Typ MŠ: mateřská škola s celodenním provozem

Počet tříd MŠ: 4

Kapacita MŠ: 104 dětí

Provozní doba MŠ: 6:00 – 16:30 hodin

Mateřská škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své působnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

Základním posláním mateřské školy je poskytovat dětem celodenní péči, rozvíjet a podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální, osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké spolupráci s rodinou a snažit se o to, aby děti v mateřské škole prožívaly chvíle pohody a spokojenosti.

Úplata za předškolní vzdělávání:

  • úplata za vzdělávání je stanovena Vnitřním předpisem mateřské školy
  • úplata je ve výši 550,- Kč a je splatná za kalendářní měsíc do 5. dne příslušného měsíce na účet mateřské školy
Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ