7. ZŠ a MŠ Plzeň

Akce školy

Projektový den – „Zachraňme Zemi “                                

Dne 25. října 2019 se na naší škole konal projektový den s názvem „Zachraňme Zemi“. Jeho cílem bylo připomenout dětem důležitost ochrany našeho životního prostřední a zamyslet se nad možnostmi, jak se na ní podílet.

Děti se první hodinu sešly ve třídách s TU, kde se rozdělily na 4 skupiny – expedice. Byla jim nabídnuta tato témata pro zkoumání:

  1. Voda a klimatické změny
  2. Fair trade, výživa, plýtvání s potravinami
  3. Cesta odpadu – recyklace, třídění, skládky
  4. Biodiverzita (zachování druhové rozmanitosti na naší planetě)
  5. Využití energií

Každá expedice měla za úkol zúčastnit se 2. – 3. hodinu bádání na jednom stanovišti podle tématu, které si zvolila. Celé 3 hodiny získávali členové expedice poznatky, vyhledávali si sami informace nebo plnili praktické úkoly. Cílem bylo, obeznámit se do hloubky s danou problematikou, hledat cesty k řešení a připravit si materiály pro svoji třídu.

Na poslední hodinu se expedice vrátily do tříd a prezentovaly výsledky svého bádání před spolužáky.

Mgr. Marie Valentová

Retro den – 30. výročí Sametové revoluce

Dne 15.11.2019 se v naší škole konal Retro den, abychom si připomněli život před rokem 1989.

Třídy pracovaly na čtyřech stanovištích.Prvním ze stanovišť byla hodina ruského jazyka s paní učitelkou Pavlínou Turečkovou. Tam se žáci naučili, jak napsat své jméno azbukou a několik základních ruských vět.

Na dalším stanovišti byla výstava retro předmětů, které přinesli žáci, ale i učitelé. Ve třídě hrála hudba ze starého rádia, na kterou několik žáků tancovalo. Studenti dostali obrázky s oblečením, jídlem a auty tehdejší doby, které si vysvětlili společně s paní učitelkou Magdalenou Trykarovou.

Dále žáci šli na hodinu dějepisu, kterou vedla paní učitelka Martina Šmejkalová. V této třídě žáci sledovali dva dokumenty o Sametové revoluci a Mezinárodním dni studenstva. Žáci měli možnost vidět život lidí během této doby.

Posledním stanovištěm byla branná výchova v protiatomovém krytu školy. Tam si studenti vyzkoušeli plynové masky a vojenské pláštěnky. Dále měli možnost prozkoumat kryt s vybavením, a dokonce i projít chodbou vedoucí k tajnému únikovému východu školy. Studenti Martin Šuster, Barbora Tauberová, Tiffany Horvathová, Ondřej Chocholatý a Jan Juha se společně s paní zástupkyní Ilonou Skálovou podíleli na přednášce o branné výchově a vybavení tehdejší doby.

Poslední dvě vyučovací hodiny byl studentům promítán film Něžné vlny.

Tento den byl velice zábavný a poučný, většině studentů se líbil a odnesli si z něj nové vědomosti o minulosti.

Nikola Achacová, Adriana Šindelářová IX. A

Listování s Věrou Holou a Lukášem Hejlíkem

V pondělí 18. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo divadelní představení s knihou v ruce. Jedná se o zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá dětem zcela nový zážitek z četby. Věra Holá a Lukáš Hejlík se snažili naše žáky oslovit vybranými knihami a probudit v nich zájem o čtení a sebevzdělávání. Děti druhých a třetích tříd se seznámily s knihou Komisař Vrťapka, žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd se smáli nad knihou Šmodrcha. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd byli nadšení divadelním představením Jak být klukem/holkou.

Mgr. Martina Šmejkalová

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii