7. ZŠ a MŠ Plzeň

Akce školy

Valentýn

V pátek 14. února se na naší škole slavil Valentýn.

Tohoto dne se zúčastnili všichni žáci 2. stupně, pro které byly připraveny tři druhy valentýnek, které si mohli jakkoliv vyzdobit a napsat na ně své tajné vzkazy.  Ty potom vhazovali do valentýnské schránky.

Ta se nacházela v přízemní a byla vyzdobená balonky. O velké přestávce byla poslední možnost poslat valentýnku. Ty pak byly roztříděny a na začátku 4. vyučovací hodiny doručeny adresátům do tříd. Největší počet valentýnek směřoval do VII.A  😊

Julie Blasczyková a Nikola Krmíčková, IX.B

 

Už tam budem?

Dne 6.2.2020 se několik žáků naší školy vydalo do Techmania Science Center v Plzni pod vedením paní zástupkyně Skálové. V Techmanii se v ten den natáčela televizní soutěž „Už tam budem?“ a někteří naši žáci si tuhle soutěž nemohli nechat ujít. Po příchodu to Techmánie byli žáci odvedeni do šatny, kde se setkali s druhým týmem, byli patřičně upraveni a dostali trička s logem týmu. Následně se přesunuli do 3D Planetária, kde se natočil úvod a první soutěž dne, což byl vědomostní kvíz.

Během dne si žáci museli poradit nejen s kvízy a otázkami, ale také museli splnit několik úkolů, které vyžadovaly rychlost a zručnost. Tým naší školy si vedl opravdu dobře, takže získal náskok mnoha bodů nad soupeřem.Všichni přítomní mohli vidět, jak to vypadá během natáčení soutěží podobného typu a také měli možnost si trochu popovídat s přítomnými herci a ostatními pracujícími lidmi.

Žáci naší školy si se soutěžemi poradili a zvítězili s velkým počtem bodů, což je velice potěšilo. Získali všechny tři bedny s cenami, které mohli získat a ceny jim přinesly další dávku radosti. Mezi ceny patřily například bonbony, čokoláda, ale také i powerbanka a mobilní telefon. Každý z výherců obdržel účastnický list, který byl podepsán asistentem Ducháčkem a panem Továrníkem.Všichni si den velice užili a další den vyprávěli ve škole o tom, jaké to tam bylo. Tento zážitek si budou všichni žáci a nejspíš i paní zástupkyně Skálová dlouho pamatovat.Pro více detailů a informací se můžete podívat 3.4.2020 ve 14:45 na Déčku na to, čím museli naši žáci projít a jak si s tím díky týmové práci a týmovému duchu skvěle poradili.

Možnosti shlédnutí týmu 7. základní školy a mateřské školy Plzeň v soutěži „Už tam budem?“ na televizním kanálu ČT:D budou ve dnech 3.4. 2020 ve 14:45 a 5.4. 2020 ve 12:15. Pak kdykoliv na https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem .

 

MasterChef 4.C

Že se u žáků fantazii meze nekladou, jsme se přesvědčili na hodině pracovních činností ve 4.C. Téma práce bylo „vaření“ – studená kuchyně. Ani v kuchařce nenajdeme takovou spoustu receptů, které žáci vymysleli. Co jídlo, to originál. Všichni se do přípravy jídel pustili s neuvěřitelnou vervou. Protože všichni měli úžasné pokrmy, nezbylo nám, než každému věnovat diplom MasterChef 4.C a nám vyučujícím bylo odměnou nadšení, aktivita a zápal žáků pro vaření – kdo ví, snad z nich někdo bude i kuchařem.

Marie Poláková a Lucie Vosátková

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V pátek 7. 2. 2020 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V I. kategorii určené žákům 6. a 7. tříd porovnali své znalosti 4 žáci. V okresním kole bude naši školu reprezentovat Alexandr Pecka ze 7. třídy. Ve II. kategorii určené žákům starších ročníků soutěžilo 12 dětí. Po poslechové části se do dalšího kola probojovala už jen polovina z nich. V okresním kole, které se bude konat na Masarykově gymnáziu, porovná své dovednosti se žáky z ostatních škol Nikola Achacová, žákyně 9. třídy. Všichni zúčastnění prokázali výbornou znalost angličtiny a odvahu hovořit. Sašovi a Nikče držíme v okresním kole palce.

P. Turečková, M. Turková

 

Den s Egyptem

V úterý 29. 1. 2020 se na naší škole uskutečnil projekt Den s Egyptem. Tohoto dne se zúčastnili žáci šestých ročníků spolu s paní učitelkou Martinou Šmejkalovou, Veronikou Šmerdovou a Pavlínou Turečkovou. Všechny děti ze tří tříd se ráno sešly a porovnaly mezi sebou svoje kostýmy. Poté se vrátily zpět do svých tříd, kde na každou skupinu čekalo mnoho úkolů, které pro ně připravily jejich vyučující. Žáci vyplňovali nejrůznější pracovní listy, vybarvovali obrázky, lepili pyramidu, kreslili svojí vlastní masku. Za jednotlivé úkoly jim byly udělovány body, protože soutěžili mezi sebou, která skupina bude nejlepší. Byla také vyhlášena Miss Egypta a Mistr Egypta. Ke konci toho projektu měly všechny skupiny čas na nácvik divadelního představení. Celý tento den si všichni šesťáci moc užili.

Barbora Tauberová – žákyně třídy 9.B

 

Listování s Věrou Holou a Lukášem Hejlíkem

V pondělí 18. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo divadelní představení s knihou v ruce. Jedná se o zvláštní druh scénického čtení, který velice poutavou formou předkládá dětem zcela nový zážitek z četby. Věra Holá a Lukáš Hejlík se snažili naše žáky oslovit vybranými knihami a probudit v nich zájem o čtení a sebevzdělávání. Děti druhých a třetích tříd se seznámily s knihou Komisař Vrťapka, žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd se smáli nad knihou Šmodrcha. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd byli nadšení divadelním představením Jak být klukem/holkou.

Mgr. Martina Šmejkalová

 

Retro den – 30. výročí Sametové revoluce

Dne 15.11.2019 se v naší škole konal Retro den, abychom si připomněli život před rokem 1989.

Třídy pracovaly na čtyřech stanovištích. Prvním ze stanovišť byla hodina ruského jazyka s paní učitelkou Pavlínou Turečkovou. Tam se žáci naučili, jak napsat své jméno azbukou a několik základních ruských vět.

Na dalším stanovišti byla výstava retro předmětů, které přinesli žáci, ale i učitelé. Ve třídě hrála hudba ze starého rádia, na kterou několik žáků tancovalo. Studenti dostali obrázky s oblečením, jídlem a auty tehdejší doby, které si vysvětlili společně s paní učitelkou Magdalenou Trykarovou.

Dále žáci šli na hodinu dějepisu, kterou vedla paní učitelka Martina Šmejkalová. V této třídě žáci sledovali dva dokumenty o Sametové revoluci a Mezinárodním dni studenstva. Žáci měli možnost vidět život lidí během této doby.

Posledním stanovištěm byla branná výchova v protiatomovém krytu školy. Tam si studenti vyzkoušeli plynové masky a vojenské pláštěnky. Dále měli možnost prozkoumat kryt s vybavením, a dokonce i projít chodbou vedoucí k tajnému únikovému východu školy. Studenti Martin Šuster, Barbora Tauberová, Tiffany Horvathová, Ondřej Chocholatý a Jan Juha se společně s paní zástupkyní Ilonou Skálovou podíleli na přednášce o branné výchově a vybavení tehdejší doby.

Poslední dvě vyučovací hodiny byl studentům promítán film Něžné vlny.

Tento den byl velice zábavný a poučný, většině studentů se líbil a odnesli si z něj nové vědomosti o minulosti.

Nikola Achacová, Adriana Šindelářová IX. A

 

Projektový den – „Zachraňme Zemi “                                

Dne 25. října 2019 se na naší škole konal projektový den s názvem „Zachraňme Zemi“. Jeho cílem bylo připomenout dětem důležitost ochrany našeho životního prostřední a zamyslet se nad možnostmi, jak se na ní podílet.

Děti se první hodinu sešly ve třídách s TU, kde se rozdělily na 4 skupiny – expedice. Byla jim nabídnuta tato témata pro zkoumání:

  1. Voda a klimatické změny
  2. Fair trade, výživa, plýtvání s potravinami
  3. Cesta odpadu – recyklace, třídění, skládky
  4. Biodiverzita (zachování druhové rozmanitosti na naší planetě)
  5. Využití energií

Každá expedice měla za úkol zúčastnit se 2. – 3. hodinu bádání na jednom stanovišti podle tématu, které si zvolila. Celé 3 hodiny získávali členové expedice poznatky, vyhledávali si sami informace nebo plnili praktické úkoly. Cílem bylo, obeznámit se do hloubky s danou problematikou, hledat cesty k řešení a připravit si materiály pro svoji třídu.

Na poslední hodinu se expedice vrátily do tříd a prezentovaly výsledky svého bádání před spolužáky.

Mgr. Marie Valentová

 

Fest Čistá Plzeň – 24. 10. 2019

Dne 24. 10. 2019 se zúčastnila třída 7. A unikátního projektu připraveného společností Čistá plzeň, která  zajišťuje přípravu a organizaci nakládání komunálním odpadem na území našeho města. Jednalo se o festival o odpadovém hospodářství pro školy a širokou veřejnost.

Programem nás provázel pracovník ČP, který nás seznámil s jednotlivými druhy odpadu, jejich vznikem, škodlivostí, tříděním a možností zpracování, představil nám jednotlivé firmy, které tříděný odpad zpracovávají. Zábavnou formou se žáci seznamovali s problematikou a jako zpětnou vazbu nakonec vyplňovali pracovní listy a uvědomovali si, co si zapamatovali a co jim při prohlídce uniklo.

Na konci shlédli všichni přehlídku svozových vozidel a mytí popelnice po sezóně pomocí speciálního mycího vozu.

Program pro děti byl velice hezky připravený a nabyté zkušenosti mohly děti uplatnit při následujícím projektovém dnu „Zachraňme Zemi“, který následoval v pátek na naší škole.

Mgr. Marie Valentová

 

Návštěva ze ZOO

22. října 2019 nás ve školní družině (oddělení Bublinky, vychovatelka
J. Vítovcová), navštívila slečna Klára ze ZOO Plzeň.

Děti se seznámily s jednotlivými skupinami živočichů, dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života zvířat, zahrály si didaktické hry a vyrobily si „kouzelnou“ vážku. Mohly si dokonce sáhnout na lví hřívu a na dikobrazí osten, zasoutěžily si o kousek skořápky z pštrosího vejce.

Všechny děti se aktivně účastnily a s chutí plnily zadané úkoly. Těšíme se na další setkání.

J. Vítovcová, vychovatelka ŠD

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ