7. ZŠ a MŠ Plzeň

Školní družina

 

Vnitřní řád školní družiny 2019-20

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/20

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00hod. Podrobný harmonogram zde:

Ranní družina Umístění Příchod žáků
6.00 – 8.00
Příchod do 7.20
budova C, přízemí
místnost č. 3 (třída 8.A)
vchodem C

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 – 15.00
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

vychovatelka žáci ze tříd umístění oddělení vyzvedávání dětí 13-13.45 a v 15 h
p. vych. Boubínová-Soukupová 0.A, 3.C, 5.C budova A, 1.p (spojovací chodba) hlavní vchod
p. vych. Boučková 1.A, 2.C, 4.A, 5.C budova D, přízemí (spojovací chodba) vchod D
p. vych. Černá 1.A, 3.B budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí vchod D
p. vych. Šimáčková 2.A, 4.C budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patro vchod D
p. vych. Velíšková 1.B, 4.A, 4.B budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí vchod D
p. vych. Vítovcová 2.B, 4.C, 5.B budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patro vchod D
p. vych. Vosátková 1.B, 3.A budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1. patro vchod D

ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 – 16.30

Umístění: budova C, přízemí (třída 8.A)

Vyzvedávání žáků: vchodem C

 

Úplata za školní družinu a kroužky činí 130 Kč za měsíc

Platbu provádějte bezhotovostně na účet školy a to některou z následujících možností :


1. jednorázovým vkladem na celý školní rok (10 měsíců) – 1 300,- Kč = NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
2. zadáním trvalého příkazu na 130 Kč měsíčně
3. jednorázovou platbu za celý školní rok (1 300 Kč) bude možno platit hotově pouze v den zápisu do ŠD !

Platební informace:

číslo účtu:            4814460207/0100
variabilní symbol:     číslo žáka
konstantní symbol:  379

Pozn. nezáleží na tom, zda je žák zapsán do školní družiny a také nějakého kroužku ani kolik kroužků navštěvuje. Vždy se platí pouze 1 x 130 Kč za měsíc.

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii