7. ZŠ a MŠ Plzeň

Oddělení a jejich umístění

Školní družina je součástí 7. základní školy a mateřské školy.

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají ze Školního řádu 7. ZŠ a MŠ a z Řádu školní družiny. Plné znění Řádu školní družiny je v písemné podobě k nahlédnutí u  ŘŠ a vedoucí vychovatelky pí. Martiny Boubínové Soukupové. Zde ke stažení výtah z Řádu školní družiny.

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/21

Ranní ŠD zahajuje provoz v 6.00 a přijímá děti do 7.20. Odpolední ŠD začíná v 11.40 a končí v 16.30. Zájmová činnost probíhá v době od 15.15 do 17.00 hod. 

Úplata za školní družinu a kroužky činí 130 Kč/měsíc, tedy 1300 Kč/školní rok.

Č. účtu: 4814460207/0100, k. s. 379 + variabilní symbol dítěte.

 

Ranní družina Umístění Příchod žáků
6.00 – 8.00
Příchod do 7.20
budova C, přízemí
místnost č. 3
vchodem C

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA  11.40 – 15.00
ROZPIS ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

vychovatelka žáci ze tříd Telefon umístění oddělení vyzvedávání dětí 13-13.45 a v 15.00
p. vych. Boubínová-Soukupová 0.A, 3.A 378 027 219 budova A, 1.p (spojovací chodba) hlavní vchod
p. vych. Boučková 1.A, 3.C, 4.A 378 027 234 budova D,(pavilon 1.a 2.tříd), 1.patro vchod D
p. vych. Černá 1.B, 3.C, 4.A 378 027 236 budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patro vchod D
p. vych. Lorencová 3.B, 5.třídy 378 027 245 budova A, 1.p (spojovací chodba)  hlavní vchod
p. vych. Šimáčková 2.B, 1.A 378 027 230 budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí vchod D
p. vych. Velíšková 1.C, 4.C 378 027 235 budova D (pavilon 1.a 2.tříd), 1.patro vchod D
p. vych. Vítovcová 2.A, 4.C 378 027 232 budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí vchod D
p. vych. Vosátková 4.B, 2.B, 1.B 378 027 231 budova D (pavilon 1.a 2.tříd), přízemí vchod D

 

ODPOLEDNÍ DRUŽINA 15.00 – 16.30

Odpolední družina Umístění Telefon Vyzvedávání žáků
15.00 – 16.30 budova C, přízemí
místnost č. 3
602 653 049 vchodem C

 

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ