7. ZŠ a MŠ Plzeň

Práce žáků

Online a Offline hodiny během distanční výuky

Rozvrh výuky od 11. 1. 2021 naleznete zde: ROZVRH_ONLINE VÝUKA_II.STUPEŇ
  • ONLINE VÝUKA – hodiny zvýrazněné modře. Online výuka probíhá v prostředí MS Teams. Výuka je vedena učitelem buď v délce vyučovací hodiny nebo v čase dostatečném pro vykomunikování potřebného – zadání úkolů, shrnutí úkolů, výklad učiva, aktivní zpětná vazba od žáků, komunikace s TU apod. Učitelé respektují přestávky a obědové pauzy.
  • OFFLINE VÝUKA – hodiny nezvýrazněné. Offline výuka probíhá dle rozvrhu – žáci mají zadanou samostatnou práci.

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ