7. ZŠ a MŠ Plzeň

Metodik prevence

Mgr. Daniela HLAVÁČOVÁ  pro I. stupeň

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv na základě domluvy
Kontakt:
tel.: 378 027 235
e-mail: hlavacovada@zs7.plzen-edu.cz

Mgr. Helena ZEMANOVÁ  pro II. stupeň

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv na základě domluvy
Kontakt:
tel.: 378 027 207
e-mail: zemanovahe@zs7.plzen-edu.cz

 

Standardní plán práce metodika prevence rizikového chování

 1. Vypracování minimálního preventivního programu.
 2. Spolupráce s výchovnou poradkyní, speciální pedagožkou, kariérní poradkyní, školní asistentkou, třídními učiteli a učitelkami a s ostatními učiteli a učitelkami a asistentkami pedagoga 
  • předávání informací ostatním učitelům z obsahu seminářů, které absolvuje metodik prevence
  • seznámení kolegů s filosofií minimálního preventivního programu a jejich úkoly při jeho realizaci
 3. Organizace preventivních programů od externích organizací.
 4. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.
 5. Monitoring rizikového chování na škole.
 6. Kontakt s rodiči a zprostředkování odborné pomoci při zjištění rizikového chování u žáků.
 7. Příprava a realizace adaptačního kurzu pro studenty 6. ročníku.
 8. Snaha získat finanční prostředky na prevenci.
 9. Další vzdělávání metodika prevence.
 
 
 
 

Pedagogicko psychologická poradna:  https://pepor-plzen.cz/

Mapa pomoci pro rodiče i žáky:   https://pepor-plzen.cz/primarni-prevence/mapapomoci

Dětství bez násilí: Dětství bez násilí – přímá podpora pro děti a rodiče (detstvibeznasili.cz) 

Metodická doporučení a pokyny MŠMT: Metodická doporučení a metodické pokyny, MŠMT ČR (msmt.cz) 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii