7. ZŠ a MŠ Plzeň

Informace k návratu a provozu mateřské školy dle manuálu vydaného MŠMT k 12. 4. 2021

Mateřská škola bude otevřena 12. 4. 2021 pro děti s povinnou předškolní docházkou /tzn. pouze předškoláci/. Dle nařízení vlády a MŠMT budou dodržována všechna omezení a hygienická opatření.

Pro zákonné zástupce to znamená:

  • změna provozní doby MŠ 6.00 – 16.00 hod.
  • příchod do MŠ s časovou rezervou cca 15 min. z důvodu testování AG testy každé pondělí a čtvrtek. Nejpozději do 8hod. příchod do MŠ.
  • při vstupu a pobytu v objektu MŠ musí být dýchací cesty zakryty respirátorem. U dveří použijte desinfekci
  • na každém pavilonu je připravena testovací místnost – šatna Sluníček a Ptáčků
  • předškolní děti mohou být rozděleny do skupin s maximálním počtem 15 dětí, v naší MŠ budou 4 skupiny s menším počtem dětí /8-10/
  • v případě, že rodič nebude chtít dítě testovat, nebude dítě přijato do kolektivu
  • v případě, že dítě prodělalo nákazu Covid-19, musí přinést potvrzení o ukončení a nebude testováno.
  • pozorujte své dítě – nepodceňujte příznaky, buďte ohleduplní

Z důvodu mimořádného opatření MZd bude dětem IZS od 2-5 let umožněna osobní přítomnost na vzdělání v kmenové MŠ. Veškeré podrobné informace jsou přístupné na stránkách MŠMT.

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ