7. ZŠ a MŠ Plzeň

Informace k uzavření škol od 14.10.2020

Aktualizace 2.11.2020

Oprava – výdej obědů přes „okénko“ : 12.00 – 14.00

Aktualizace 30.10.2020

Změna úředních hodin od 2.11.2020 po dobu uzavření škol:

pondělí a středa……………  8.00 – 15.30

úterý, čtvrtek a pátek ……… 8.00 – 14.00

 

Aktualizace 30.10.2020

Vážení rodiče, žáci,

na základě nových krizových opatřeních vlády ČR ze dne 21.10. a 26.10.2020 zůstává škola uzavřena a výuka pokračuje distančním způsobem nastaveným před podzimními prázdninami dle instrukcí třídních učitelů, případně učitelů jednotlivých předmětů.

 

Pozornost, prosím, věnujte následujícím informacím školní jídelny:

  • Všichni žáci mají od 2.11. obědy odhlášené a webové stránky „www.strava.cz“ jsou zablokované.
  • Kdo z řad žáků má zájem o odebírání obědů (do nosičů přes „okénko“) musí si je přihlásit zasláním e-mailu vedoucí školní jídelny, pí Kůsové: kusovain@zs7.plzen-edu.cz  . Do emailu uveďte jméno a příjmení žáka, třídu a dny, na které jsou obědy požadovány. Učiňte tak co nejdříve.
  • Vaří se jedno jídlo a výdej objednaných obědů probíhá od 12.00 do 13.00  14.00

 

Prosím, sledujte pravidelně webové stránky školy. Informace se budou obnovovat dle aktuální epidemiologické situace na škole a dle dalších nařízení vlády ČR.

 

Aktualizace 26.10.2020

Aktualizované informace k „Ošetřovnému“ (zejména k možnosti čerpání v týdnu od 26. do 30.10.2020) najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Výuka na I. a II. stupni je v době distančního vzdělávání realizována prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams a informačního systému Škola OnLine. Obě tato prostředí umožňují on-line i off-line efektivní komunikaci mezi učiteli a žáky nebo učiteli a zákonnými zástupci.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

  1. V době distanční výuky od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci nárok na dotovaný oběd.
  2. Obědy jsou od 14.10. do 23.10.2020 všem žákům odhlášeny, takže v případě zájmu si strávníci musí oběd přihlásit.
  3. Čas výdeje oběda pro žáky na distanční výuce bude 12.00 – 14.00 hodin.
  4. V jiné době nebude, z důvodu zajištění protiepidemických opatření, žákům oběd vydán.
  5. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů dodržujte stanovená epidemická opatření a u výdejního okénka dodržujte odpovídající rozestupy. Dbejte pokynů pracovníků školy.

 

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Žádosti o vydání potvrzení o uzavření školy, prosím, zasílejte přednostně e-mailem na adresu                skola@zs7.plzen-edu.cz .

Do žádosti uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a třídu, kterou navštěvuje. Potvrzení Vám bude zasláno        e-mailem.
Pokud nemáte možnost e-mailové komunikace, volejte na číslo 378 027 201, potvrzení Vám bude zanecháno ve vrátnici školy.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je do pátku 30.10.2020 uzavřena.

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny budou trvat od 26. do 30. 10. 2020 (od 26. do 27. 10 jsou vyhlášeny volné dny opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1)

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ