7. ZŠ a MŠ Plzeň

Informace k zápisům do MŠ

Vážení žadatelé,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními, která tento školní rok mateřské školy doprovází, bude potřeba organizaci zápisů přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

1.KROK – VYDÁVÁNÍ,VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTÍ (v době 5. 4. – 7. 5. 2021)

Pro mateřské školy města Plzně je vytvořen systém elektronické přihlášky, který naleznete na webovém odkazu: https://mszapis.plzen-edu.cz/. Systém vám umožní vytvořit žádost o přijetí (přihlášku) z domova ve formátu pdf., kterou si vyplníte a vytisknete.


2.KROK – SBĚR ŽÁDOSTÍ (v době 4. 5. – 7. 5. 2021)

Sběr žádostí (ZÁPIS) se bude pro letošní rok organizovat bez přítomnosti dětí a pouze jedním zákonným zástupcem několika způsoby:

 1. a) osobní podání žádosti na škole – je možné, ale pouze s dodržením mimořádných bezpečnostních opatření. REZERVUJTE SI TERMÍN na https://mszapis.plzen-edu.cz/ a vezměte s sebou vlastní psací potřebu.
  Dále pro podání žádosti využijte některé z těchto doporučených postupů:
 2. b) podání do poštovní schránky na budově 7.ZŠ a MŠ mateřské školy Plzeň, Brněnská 36,32300 Plzeň
 3. c) podání datovou schránkou (datová schránka školy: ID pbpmwkg)
 4. d) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 5. e) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

 

 Sběr žádostí probíhá v těchto dnech a hodinách: viz REZERVACE TERMÍNŮ

 1. 5. 2021 od 10 – 16 hodin
 2. 5. 2021 od 10 – 16 hodin
 3. 5. 2021 od 10 – 13 hodin
 4. 5. 2021 od 10 – 12 hodin

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K DOLOŽENÍ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY osobně či dálkovým způsobem 
(podání do poštovní schránky, datovou schránkou, emailem, poštou):

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání řádně vyplněna s podpisem osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při         podání žádosti zastupuje).

2. Kopie rodného listu dítěte (bude součástí spisu dítěte)

3. Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

4. Doložení řádného očkování dítěte přímo na žádosti či jako samostatná příloha

 

3. KROK – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (v době 7.5. – 31.5.2021)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinností podrobit se  stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které              do 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 ti let).

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti.

Žádáme Vás, abyste v období zápisů průběžně sledovali své elektronické adrese.

Ivana Krejbichová – vedoucí učitelka mateřské školy

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ