7. ZŠ a MŠ Plzeň

Provoz základní školy od 4.1.2021

Aktualizace 12.2.2021 – provoz školy od 15.2.

Na základě informací MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Prezenční výuka se tedy stále týká pouze přípravné třídy a 1. a 2. tříd. Ostatní třídy i nadále fungují v režimu distanční výuky.

Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud 

 

Aktualizace 28.1.2021 – obědy na únor

Vážení rodiče dětí 3. – 9. ročníků,

pokud máte zájem odebírat i v únoru během distanční výuky obědy „přes okénko“, musíte si je znovu přihlásit v systému www.strava.cz nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny kusovain@zs7.plzen-edu.cz

 

Aktualizace 26.1.2021

Vážení rodiče

provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna do odvolání i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz níže)

priloha_859340578_0_Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna

 

Aktualizace 8.1.2021

Vážení rodiče

provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz níže)

priloha_859340578_0_Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna

 

Aktualizace 31.12.2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR ze 23. prosince 2020 o vydání krizového opatření se od 4.ledna do 10. ledna 2021 opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání následujícím způsobem:

 • osobní přítomnost na vzdělávání je povolena pro dětí přípravné třídy a žáky 1. a 2. tříd. Ostatní ročníky základní školy se povinně účastní výuky distančním způsobem.
 • V provozu bude i školní družina od 6.00 do 16.30.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Přítomnost jednoho zákonného zástupce je možná. Konzultace musí být předem domluvena.
 • Pro komunikaci mezi pedagogem a zákonným zástupcem se preferují distanční způsoby (e-mail, telefon, MS Teams,…) Osobní konzultace je možná ve výjimečných a odůvodněných případech po předchozí vzájemné domluvě.

Výuka a činnost školní družiny se bude uskutečňovat za těchto podmínek daných MŠMT:

 • Prezenční výuka probíhá v neměnných kolektivech.
 • Příchod a odchod žáků jednotlivých tříd na výuku bude organizován postupně v přesně stanovených časech tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd. Každá třída má své shromaždiště, kde si žáky ráno vyzvedne třídní učitelka v přesně stanovený čas (1. a 2. třídy v prostoru školního hřiště, přípravná třída před hlavním vchodem). Na stanovené místo, prosím, přijďte včas. Shromaždiště z podzimu 2020 zůstávají v platnosti a nemění se.
 • Žáci, zaměstnanci i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve všech prostorách školy, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Tělesná výchova je realizována formou procházek do okolí školy
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy za předpokladu nemíchání kolektivů tříd.
 • Provoz školní družiny je možný za předpokladu nemíchání kolektivů tříd.
 • Provoz ŠD pro 1. a 2. třídy bude realizován v kmenových třídách žáků po celou dobu. A to i v případě ranní družiny. Tedy v pavilonu D (vchod od hřiště).
 • Pro přípravnou třídu bude příchod i odchod do a ze školní družiny realizován taktéž vchodem v pavilonu D (vchod z hřiště).

Školní stravování:

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci si mohou stravu odebírat výdejním okénkem.
 • Obědy jsou pro stravující se žáky v prezenční výuce automaticky přihlášeny. Nemáte-li o oběd zájem, je třeba si ho odhlásit v systému www.strava.cz nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny kusovain@zs7.plzen-edu.cz
 • Obědy pro stravující se žáky v distanční výuce jsou automaticky odhlášeny. Máte-li tedy zájem o odběr obědů „přes okénko“, musíte si je individuálně přihlásit systému www.strava.cz nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny kusovain@zs7.plzen-edu.cz

V zájmu bezproblémového provozu školní jídelny jsou časy vydávání stanoveny takto:

 • Žáci v prezenční výuce – výdej od 11.30 do 13.00
 • Odběr přes výdejní okénko od 13.00 do 14.00

 

29.12.2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR ze 23. prosince 2020 o vydání krizového opatření se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  Od 4.ledna do 10. ledna 2021 se povoluje osobní přítomnost dětí přípravné třídy a žáků 1. a 2. tříd. Ostatní ročníky základní školy se povinně účastní výuky distančním způsobem.

Organizace výuky bude probíhat stejným způsobem jako v podzimním období od 18.11.2020 – informace se budou v nejbližších hodinách upravovat na tomto místě  webových stránek a prostřednictvím sdělení od jednotlivých třídních učitelů.

Info MŠMT výuka od 4.1. dod 10.1.2021

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ