7. ZŠ a MŠ Plzeň

Zvláštní zápisy do základního vzdělávání – aktualizace 25.7.2022/ Cпеціальний запис до початкової школи – Оновлення 25.07.2022

Seznam přijatých dětí k 25.7.2022

Seznam přijatých UA dětí

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 na ZŠ zřizovaných městem Plzeň

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023
У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ, ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Ve dnech 27. 6. 2022 a 28. 6. 2022 se konal zvláštní zápis do základního vzdělávání na ZŠ zřizovaných městem Plzeň.
27 червня 2022 року та 28 червня 2022 року в початкових школах міста Пльзень відбувся спеціальний набір до базової освіти. Upozorňujeme Vás na nový dodatečný termín zvláštního zápisu, který bude na 7. ZŠ a MŠ ve dne 24. 8. 2022 od 10.00 do 17.00
Звертаємо вашу увагу на нову додаткову дату спеціального набору, який відбудеться до 7 початкової школи  24 серпня 2022 року з 10.00 до 17.00.

 

Místo zápisu zjistíte na webových stránkách či vstupních dveřích školy v srpnu, ostatní informace zůstávají shodné, viz níže.
Місце можна дізнатися на сайті школи або на вхідних дверях в серпні, інша інформація залишається незмінною, дивіться нижче.

 

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

! Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

! Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:

 1. 6. 2022 (10–17 h) – pro děti 1.- 5. ročníku
 2. 6. 2022 (10–17 h) – pro děti 6.- 9. ročníku

27 червня 2022 року (10:00 – 17:00) – для дітей 1-5 класів
28 червня 2022 року (10:00 – 17:00) – для дітей 6-9 класів

 

Místo zápisu / Місце запису:

Dostavte se na NEJBLIŽŠÍ základní školu k místu faktického pobytu dítěte (doporučujeme s dítětem).
Seznam všech základních škol viz zde: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

Прибути до НАЙБЛИЖЧОЇ початкової школи до фактичного місця проживання дитини (рекомендується разом з дитиною).
Список усіх початкових шкіл дивіться тут: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
d) doklad, který prokazuje místo pobytu dítěte v Plzni pro určení spádovosti (typicky nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování)

4.O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

 • Žáci s místem bydliště v obvodu Plzeň 1, kteří mají sourozence na škole
 • Žáci s bydlištěm v obvodu Plzeň 1.
 • Kapacita školy
 • Kapacita v ročníku

Pokud je počet přihlášených dětí větší než kapacita, rozhodne o přijetí losování. Losování bude pro veřejnost uzavřeno. Losovat bude vedení školy.

5.V případě, že nebude dítě přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné základní škole (do 30 dnů od podání žádosti).

 

1.Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2.У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, див. Додаток, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) документ, що дає право представляти дитину.
d) документ, який підтверджує місце проживання дитини в Плзні для визначення належності до району (як правило, договір оренди або довідка про житло)

4.Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями:

 • Учні з місцем проживання в районі Пльзень 1, які мають братів і сестер у школі
 • учні з місцем проживання в районі Пльзень 1
 • максимальна кількість місць у школі
 • кількість місць у класах

Якщо кількість зареєстрованих дітей перевищує шкільні можливості, рішення про допуск приймає жеребкування. Жеребкування буде закрито для публіки. Жеребкуватимуть керівництво школи.

5. У разі неприймання дитини до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому ДНЗ (протягом 30 днів з моменту звернення).

 

Potřebné dokumenty/Необхідні документи:

Zadost_o_prijeti_ditete_do_ZS_cesko-ukrajinsky-Заява про зарахування дитини до початкової школи

Zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR-Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

 

Místo zápisů na 7. základní škole a mateřské škole Plzeň:

Vchod C, přízemí, třída VI.A

Předpokládný počet přijatých žáků – 40

 

Місце зарахування до 7-ї початкової школи та дитячого садка Пльзень, вул. Брненська, 36:

Вхід C, цокольний поверх, клас VI.A

Орієнтовна кількість прийнятих учнів – 40

 

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ