7. ZŠ a MŠ Plzeň

Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň,
Brněnská 36, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 1040/36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost:

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • pořádání kulturně – vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí

Zřizovatel:

 • Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

 

5. Případné platby lze poukázat

Školné:  4814460207/0100

Stravné: 62134311/0100 

 

6. Identifikační číslo školy

IČO: 49777505

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

Rozpočet

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Podaná ruka“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Krůček po krůčku za krásami světa aneb společně to všechno zvládneme“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál“

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 1. podání elektronicky
  – prostřednictvím elektronické pošty E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
  – prostřednictvím datové schránky: pbpmwkg
 2. podání písemně
  – poštou na adresu sídla organizace: 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 1040/36, Plzeň 32300
  – osobně v sídle organizace: 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 1040/36, Plzeň 32300
  Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby ( žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti.
  Písemné žádosti přijímá ředitelka školy, případně jí pověřené zástupkyně pro I. a II. stupeň a MŠ
  Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz „formuláře“

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

 

10. Příjem podání a podnětů

TELEFON E-MAIL
ředitelka školy +420 378 027 200 skalovail@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát +420 378 027 201 skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro I. stupeň +420 378 027 204 mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupce pro II. stupeň +420 378 027 205 kulekmi@zs7.plzen-edu.cz
školní družina +420 378 027 212 boubinovasoukupova@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola +420 378 027 240 krejbichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna +420 378 027 239 drhovaja@zs7.plzen-edu.cz
datová schránka pbpmwkg
technické nosiče dat flashdisk

Žádost o přijetí do ZŠ  (přestup z jiné školy)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ   (v průběhu roku)

Přihláška-ke-stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD  (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  (on-line)

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

11.1. Vydané právní předpisy

Škola nevydává právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022-23

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021-22

Výroční zpráva 2021-22 – přílohy

Výroční zpráva o činnosti školy – poskytování informací za rok 2021
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-21
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně JAK 2023-2025 CZ.02.02XX/0022_002/0007625 Škola pro demokracii