7. ZŠ a MŠ Plzeň

Úřední deska

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:                                                  

7. základní škola a mateřská škola Plzeň,
Brněnská 36, příspěvková organizace

Adresa: Brněnská 1040/36, 323 00 Plzeň

 

2. Důvod a způsob založení:

Základní účel zařízení:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost:

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
 • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • pořádání kulturně – vzdělávacích a zábavných akcí, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí

Zřizovatel:

 • Statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

 

5. Případné platby lze poukázat

Školné:  4814460207/0100

Stravné: 62134311/0100 

 

6. Identifikační číslo školy

IČO: 49777505

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

Rozpočet

Zřizovací listina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání „Škola pro všechny
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání „Podaná ruka“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě „Dobrý start“
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání „V našich dětech žijeme dál“

TYTO DOKUMENTY JSOU PRO POTŘEBY RODIČŮ UMÍSTĚNY  ve vestibulu u hlavního vchodu a v prostoru šaten pavilonu 1. a 2. tříd (budova D)

 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 1. podání elektronicky
  – prostřednictvím elektronické pošty E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
  – prostřednictvím datové schránky: pbpmwkg
 2. podání písemně
  – poštou na adresu sídla organizace: 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 1040/36, Plzeň 32300
  – osobně v sídle organizace: 7. základní škola a mateřská škola, Brněnská 1040/36, Plzeň 32300
  Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby ( žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti.
  Písemné žádosti přijímá ředitelka školy, případně jí pověřené zástupkyně pro I. a II. stupeň a MŠ
  Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz „formuláře“

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

 

10. Příjem podání a podnětů

TELEFON E-MAIL
ředitelka školy +420 378 027 200 hrankovabl@zs7.plzen-edu.cz
sekretariát +420 378 027 201 skola@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro I. stupeň +420 378 027 204 mrkousovama@zs7.plzen-edu.cz
zástupkyně pro II. stupeň +420 378 027 205 skalovail@zs7.plzen-edu.cz
školní družina +420 378 027 212 boubinovasoukupova@zs7.plzen-edu.cz
mateřská škola +420 378 027 240 krejbichovaiv@zs7.plzen-edu.cz
školní jídelna +420 378 027 239 kusovain@zs7.plzen-edu.cz
datová schránka pbpmwkg
technické nosiče dat flashdisk

Žádost o přijetí do ZŠ  (přestup z jiné školy)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ   (v průběhu roku)

Přihláška ke školnímu stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD  (on-line)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (on-line)

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  (on-line)

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace

11.1. Vydané právní předpisy

Škola nevydává právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

17. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021-22

Výroční zpráva 2021-22 – přílohy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020-21

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019-2020

Výroční zpráva o činnosti 7. ZŠ a MŠ Plzeň, v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

Výroční zpráva o činnosti 7. ZŠ a MŠ Plzeň v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2017/2018

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017

 

Plzeň - oficiální informační server města
Centrum robotiky FC VIKTORIA Plzeň Ovoce a zelenina do škol World of work Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická Společenství praxe Sportovní portál města Plzně Škola pro demokracii ŠABLONY 2019 - 2021 7. ZŠ A MŠ PLZEŇ